Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

8664 8f1a 400
Reposted fromowca owca viaSkydelan Skydelan
5592 4b7e 400
Reposted fromchceuciec chceuciec viazupson zupson

May 23 2017

8573 7718 400
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viatoolong toolong

May 22 2017

Ja mam dosyć, ja nie wiem, kim jestem - ja ciebie już nie chcę, nie wiem, kim ty jesteś - wszystko mi się przekręciło na drugą stronę - nie wiem czego chcę, ale coś musi się stać, bo inaczej pęknę - ja nie-wy-trzy-mam.
— Witkacy
Reposted bymojanazawszemalewredneblondHoHoBloodEve

May 21 2017

Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
4448 9be1 400
Reposted frombojabiegne bojabiegne viahardbitch hardbitch
3092 4ad6 400
Reposted fromjdeg jdeg viatobecontinued tobecontinued

May 20 2017

Chcę tylko czuć, że Cię mam przy sobie
— Bracia - Nad przepaścią
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viaarrrrrrrr arrrrrrrr
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viapersona-non-grata persona-non-grata
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viawabnicu wabnicu
Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

May 17 2017

"Głupotą jest znikać z życia kogoś, kto ustawił nas na pierwszym miejscu. Kto oddał nam swoje serce, duszę i emocje. Uciec bez słów okrywając dnie i noce tej osoby ciszą, pustką i zastanowieniem. Nie róbcie tego. Nie odchodźcie od dobrych ludzi, myśląc, że na nich nie zasługujemy. Możecie im zniszczyć życie."
- Dlaczego wam nie wyszło?
- Niezgodność narządów.
- Narządów?
- Tak, ja miałam serce na dłoni, a on miał je w dupie.
— fb - Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?
Reposted bytoniewszystko toniewszystko

May 16 2017

Nie ma ryby bez ości i człowieka bez wad.
— przysłowie norweskie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoniewszystko toniewszystko

"Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość."

o. Adam Szustak

Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
daj znak
jak już dojdziesz do siebie
masz czas
ja potrafię tu siedzieć
i nie czekać
lecz żyć
śpiewać
i śnić
Reposted fromzenibyja zenibyja viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl