Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

5900 8632 400
Reposted fromhormeza hormeza viamoglismywszystko moglismywszystko

November 06 2018

życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
3408 2449 400
Reposted fromdeathhorse deathhorse viashitsuri shitsuri
9201 ec9c 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viashitsuri shitsuri
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viashitsuri shitsuri

September 21 2018

Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaszydera szydera

July 24 2018

- Co robisz?
- Tęsknię. Leżę na podłodze. A powinienem na tobie.
— no, chyba tak..

July 09 2018

Jeśli nie wiesz, co masz robić, nie rób nic. Nie wypełniaj swego czasu banalnymi sprawami. Po prostu nie rób nic. Posiedź. Nie rób nic, a może będziesz zdolny usłyszeć głos swego serca.

— Maya Angelou
Reposted frominpassing inpassing viamayamar mayamar
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamayamar mayamar

July 04 2018

Potrafię sobie wyobrazić nicość, to tak, jakby spać bez snów i bez ciebie.
— Solveig Christov - "Na przykład Martin"
Reposted frompuella13 puella13 vialekkaprzesada lekkaprzesada

June 19 2018

Naszą miłością nie zbawimy całego świata. Ale naprawimy mój. Później twój. Powolutku. I w końcu nasz.
Wspólny.
— Ewa Grzywacz

June 13 2018

To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSenyia Senyia

May 17 2018

May 08 2018

 W jednej restauracji zapytałem panią kelnerkę, czy jest chłodnik, a ona: "Nie, ale w weekend był". Olśniło mnie i sformułowałem zasadę pocieszenia względnego. Ono jest wtedy, kiedy człowiek sobie myśli: "No, nie udało mi się, ale tylko trochę, bo jestem w odpowiednim miejscu, tylko w nieodpowiednim czasie".
— Artur Andrus w rozmowie z Nogasiem
Reposted fromfiurka fiurka viawszystkodupa wszystkodupa
Kobieta poniża siebie sama, kiedy porównuje się z inną kobietą.
— Sherry Argov - "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromtroubles troubles viawszystkodupa wszystkodupa

May 06 2018

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

May 05 2018

(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromcasanovared casanovared viaSkydelan Skydelan
Opinia innych ludzi o tobie nie musi stać się twoją rzeczywistością.
— Les Brown
Reposted frominpassing inpassing viaSkydelan Skydelan

May 01 2018

To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl